jméno: Robert
oblíbené předměty: tělesná výchova, dějepis
 
 
 

Attila

Attila byl nejmocnější král hunské říše, krátkodobého státního útvaru ve střední a východní Evropě, který vznikl v souvislosti se stěhováním národů.

Attila pocházel z vysokých kruhů hunské společnosti. Jeho otcem byl hunský náčelník Mundiuch (Mundzuk), o němž není nic bližšího známo. Mundiuchovi bratři Rugila a Octar vládli Hunům od 20. let 5. století. Octar umírá pravděpodobně v roce 430 během tažení proti Burgundům na Rýně a v roce 434 nebo 435 je údajně zabit bleskem při vpádu do Thrákie také Rugila. Po smrti Rugily nastupují na hunský trůn Attila a jeho bratr Bleda. Ambice Attilu záhy dohnaly k bratrovraždě (kolem roku 445), čímž sjednotil vládu nad Huny ve svých rukou.

Attila toužil po ovládnutí území celé Evropy. Vedl řadu velkých nájezdů do nitra Římské říše, při nichž vydrancoval Balkán, Galii i Itálii. V roce 451 (snad 20. června 451) jeho invazi do Galie zastavil římský vojevůdce Flavius Aetius, spolu se svými spojenci jako byl vizigótský král Theodorich I.(419-451), v bitvě na Katalaunských polích. Následující rok (452) Attila pokračoval s nájezdem do severní Itálie, který ale ukončilo sjednání míru s papežem Lvem I. V té době byli Římané bez spojenců zcela bezbranní a Attilovo vojsko vyplenilo Aquileiu a táhli dál na jih ve směru na Řím. Během italského tažení v hunském vojsku propukly nakažlivé nemoci a asi právě z tohoto důvodu uzavřel Attila smír.

Stárnoucí Attila se v roce 453 rozhodne oženit s germánskou dívkou Ildico, která se má stát jeho již sedmnáctou manželkou. Po svatební noci ráno je však nalezen mrtev v kaluži krve. O tom, co se stalo existují dvě verze. První říká, že Attilu zabila Ildiko ukrytým nožem. Historikové se však většinou přiklánějí k verzi, že se Attila udusil, když mu v noci začala téct krev z nosu.


čerpáno z wikipedie